PaedDr. Iva Matulková,
Jirkovského 2603, 269 01 Rakovník,
IČO : 45816972

1. Možnosti objednávek zboží

1.1. Prostřednictvím elektronického obchodu: www.tamavi.cz

1.2. Poštou na adrese: PaedDr. Iva Matulková, Jirkovského 2603, 269 01 Rakovník

1.3. E–mailem:

1.4. Osobně na adrese: PaedDr. Iva Matulková, Jirkovského 2603, 269 01 Rakovník

2. Dodání zboží

2.1. Způsob dodání
Balíky budou odesílány podle volby typu zásilek odběratele podle aktuálních ceníků a podle váhy zásilky. Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty jako obchodní balík, nebo prostřednictvím celostátní zásilkové expresní služby PPL. Doručení je zpravidla do 24 hodin od předání zboží dopravci.

Pokud nebude kupující na adrese uvedené v objednávce k zastižení, bude o možnosti vyzvednutí zásilky na poště informován oznámením o uložené zásilce. Doba uložení na poště je max. 7 kalendářních dnů.

Pokud si kupující do té doby zásilku nevyzvedne, zásilka bude odeslána zpět prodávajícímu. Pokud bude chtít kupující poslat zboží znovu, budou mu přiúčtovány náklady spojené s dalším odesláním.

Osobní odběr
osobní odběr je možný po telefonické domluvě na určeném místě dle domluvy v dohodnutém čase.

2.2. Dodací lhůta
Objednané zboží bude odesláno do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že některý produkt není na skladě nebo jsou aktuální změny dodací lhůty, bude objednavatel informován v obecné rovině prostřednictvím webových stránek nebo kontaktován a bude dohodnut další postup.

Platby budou uskutečňovány formou
1. faktury - převodem
2. dobírky – Česká pošta podle aktuálních ceníků a váhy zásilky
3. PPL podle aktuálních ceníků a váhy zásilky
Číslo účtu pro platby: 19-1715560217/0100
4. osobního prodeje – forma faktury a příjmového dokladu

3. Dárkové poukázky

Bude-li na webu nabídnuta možnost internetové dárkové poukázky, podle aktuálních podmínek ji lze využít.

Uplatnění internetové (dárkové) poukázky:
Dárkovou poukázku zakoupenou v e-shopu webového rozhraní www.tamavi.cz lze uplatnit pouze v tomto e-shopu. Při uplatnění internetové poukázky musí hodnota nákupu převyšovat hodnotu poukázky, v opačném případě se vzniklý rozdíl zákazníkovi nevrací.

4. Údaje objednávajícího u objednávek

Elektronická objednávka
Obsahuje předem nastavené údaje, které je nutno vyplnit.

Do telefonické objednávky nebo objednávky zaslané e-mailem nebo poštou je nutné uvést následující údaje:

Konečný spotřebitel

  • jméno, příjmení
  • bydliště kupujícího
  • kontakt -telefon, e-mail
  • název výrobku dle ceníku, požadované množství
  • dodací adresu

5. Cena dodávky

Řídí se platným ceníkem v době přijetí objednávky. U objednávek si prodejce vyhrazuje vyloučení dodatku, objednané zboží musí odpovídat nabídce prodejce a jeho skladovým zásobám. Objednávka zaslaná prostřednictvím e-shopu bude automaticky potvrzena e-mailem. Objednávka zaslaná jiným způsobem bude potvrzena e-mailem nebo telefonicky.

E-shop je určen pro odběry v České republice.

6. Poštovné a balné

Balné je účtováno ve výši 35 Kč.
U objednávek zboží v celkové hodnotě nad 15 000 Kč není poštovné účtováno.

Velikost polohovací pomůcky I,II a III je zasílána u 1 kusu za těchto podmínek:

U objednávek zboží v celkové hodnotě do 2000 Kč je účtováno poštovné:

  • 135 Kč – balík do ruky
  • 135 Kč - zásilková služba PPL

U objednávek ve vyšším počtu kusů se poštovné aktuálně navýší.

U velikosti III při individuální objednávce zboží na míru bude poštovné v případě potřeby navýšeno.

7. Osobní odběr

Osobní odběr je možný po telefonické domluvě na předem domluvené adrese v čase předem domluveném.

Platby:
Odběry poštou na adrese: PaedDr. Iva Matulková, Jirkovského 2603, 269 01 Rakovník

Způsob platby

  • Dobírkou při převzetí zboží
  • Platba předem bankovním převodem na účet dodavatele. Zásilka se zbožím bude odeslána po obdržení platby.
  • Při osobním odběru v hotovosti při převzetí zboží na předem domluvené adrese

8. Slevy

Slevy dle obchodních podmínek uvedeny vždy aktuálně na webových stránkách www.tamavi.cz, jsou propočítávány aktuálně přímo ve faktuře. Na již zlevněné zboží se nevztahují další slevy. Informace o množstevních slevách budou aktualizovány.

9. Ceny

Ceny uvedené na stránkách e-shopu jsou v českých korunách a jsou platné v okamžiku objednání zboží. Ceny nezahrnují poštovné. Ceny v e-shopu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Součástí dodávky je řádný doklad.

10. Záruční doba

Záruční doba je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na 24 měsíců od data prodeje zboží v návaznosti na datum vystavení dokladu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.

Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Každý výrobek je opatřen návodem k použití a textilní etiketou se symboly praní a údržby. Polohovací pomůcky s vnitřní výplní pohankových slupek nejsou vhodné pro alergiky.

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně pro vyřízení objednávky.

Svěřené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám,
ani nebudou použity pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto e-shopu bez souhlasu vlastníků těchto údajů

12. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku – prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na eshop.tamavi.cz.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, ve stavu a v hodnotě v jakém z boží převzal, a to včetně veškeré související dokumentace – návodu k použití apod.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to formou písemného odstoupení od smlouvy adresovaného prodávajícímu e-mailem, dopisem.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení prvotní platební transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Převzetí vráceného zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte je-li to možné a po domluvě osobně na předem domluvené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Vrácené zboží zaslané zpět prodávajícímu dobírkou nepřevezmeme.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy, tyto přímé náklady si nese spotřebitel (doprava, atd.).

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Reklamační formulář je stažení:
docReklamační formulář.doc