Jako zaměstnavatel zdravotně tělesně postižených osob jsem plněl docenil přínos polohovací pomůcky v celé řadě především neočekávaných situací, kdy bylo třeba uvést některého z mých kolegů do stabilizované polohy nebo podpořit správné dýchání po epileptickém záchvatu.