Co přineslo předcházející období?

Mnoho osobních individuálních prezentací. Cestování. Konzultace.

J

Z větších akcí vybíráme:

Konference Excelentní žena  v dubnu 2017, kde TAMAVI mělo svůj stánek.

https://www.explzen.cz/index.php?id=zena/17-1-konference

dále

XIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA

Plzeň    6.4. – 7.4.2018 

Kongresové centrum Parkhotel Plzeň.

V roce 2017 i 2018 byly polohovací pomůcky úspěšně prezentovány na celostátních konferencích paliativní a domácí péče v Karlových Varech ve spolupráci se Společností LADARA s.r.o.

Polohovací pomůcky  se zvovu osvědčily.